CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI TUYỂN DỤNG:

VỊ TRÍ:

1. Đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy phép chứng nhận quyển sử dụng đất

 1.1 Đo đạc bản đồ địa chỉnh , cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 1.2 Đo đạc, cấm mốc đất Nông lâm nghiệp, cấp GCNQSD Đất

 1.3 Đo đạc, cấm mốc QH chi tiết khu dân cư

2. Kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất: 8 nhân viên

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai : 10 nhân viên

4. Quy hoạch 10 nhân viên :

 4.1 Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất

 4.2 Quy hoạch Nông thôn mới

 4.3 Quy hoạch chi tết đô thị

5. Kiểm kê đất đai : 10 nhân viên

6. Đánh giá tiềm năng đất đai: 5 nhân viên

7. Công nghệ Thông tin (quản trị web, Maketing online...): 3 nhân viên /

8. Kế toán :3 nhân viên

9. Nhân viên kinh doanh bất động sản : 20nv kinh doan, mô giới BĐS

Yêu Cầu

* Tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành QLĐĐ/TNMT/đo đạc/Trắc địa... trở lên.

* Tiếp nhận cả SV mới ra trường.

* Sẵn sàng đi công tác các dự án tại các tỉnh

* Lương từ 04 - 10 triệu/ tháng tùy thuộc vào năng lực cụ thể.

* Đi công tác : toàn bộ chi phí ăn ở , đi lại do công ty lo

* Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, đầy đủ chế độ BH, tất cả ngày nghỉ lễ ,tết nghỉ mát đầy đủ theo quy định.

 

Đăng ký tuyển dụng