Những thay đổi luật kinh doanh bất động sản 1/7

giao_dich_qua_san

Những thay đổi trong luật kinh doanh bất động sản phù hợp với xu thế chung của thế giới, người nước ngoài mua được nhà tại Việt Nam, thời hạn bảo hành chung cư  60 tháng, lập dự án phải có ngân hàng bảo lãnh, giao dịch bất động sản không cần qua sàn giao dịch. 1. Thời hạn bảo hành chung cư cao tầng … [Read more...]