Rò rỉ bí mật đằng sau “Đại đô thị thông minh” đầu tiên của Vingroup