Dịch vụ Địa chính

DỊCH VỤ ĐỊA CHÍNH

- Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, tư vấn về địa chính, làm các dịch vụ liên quan tới nhà, đất trong công tác địa chính (không bao gồm thiết kế công trình, khảo sát, giám sát công trình, quy hoạch xây dựng).

- Dịch vụ về đo đạc, lập bản đồ địa hình, địa chính và thành lập các loại bản đồ chuyên đề, bản đồ chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp thoát nước (không bao gồm tư vấn khảo sát địa chất, địa hình).


- Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất cho các tổ chức, cá nhân phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dịch vụ đo đạc phục vụ quy hoạch đô thị (doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật).

- Dịch vụ số hoá bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ, phân tích, thiết kế phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai.

I. QUY HOẠCH


- Sang tên GCN Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tách sổ, gộp sổ
- Nhận hoàn thiện thủ tục tư vấn xin cấp GCN Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, thủ tục thế chấp vay vốn ngân hàng.
- Quy hoạch A
- Quy hoạch B
- Quy hoạch C
- Quy hoạch D
- Quy hoạch E
- Tư vấn, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể, phát triển nông thôn, quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (không bao gồm thiết kế công trình, khảo sát, giám sát, xây dựng công trình, quy hoạch xây dựng).

II.ĐO ĐẠC

- Đo đạc bản đồ địa chính
- Đo đạc abcdsdas
- Đo đạc bản đồ ranh giới
- Đo đạc bản đồ địa chính
- Đo đạc Trắc đạc đất đai

CÁC LĨNH VỰC KHÁC

- Tư vấn, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể, phát triển nông thôn, quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (không bao gồm thiết kế công trình, khảo sát, giám sát, xây dựng công trình, quy hoạch xây dựng).
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn lập quy hoạch môi trường và các dịch vụ liên quan đến hoạt động boả vệ môi trường.

- Thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, văn hoá, giáo dục, thể thao.
- Dịch vụ san lấp, thu dọn mặt bằng các công trình xây dựng, xử lý nền móng.
- Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư.
- Mua bán và cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.
- Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.