CBRE: ‘Đây là thời điểm tốt để đầu tư vào Phú Quốc’